ПОМИЛКА: Реєстрація на курс «Клінічні аспекти набутих вад серця. Особливості ехокардіографічної оцінки функції клапанів», який вже відбувся, неможлива