Тренінг з оволодіння практичними навичками Ехокардіографія для початківців

Інноваційна медицина
Запрошуємо взяти участь у тренінгу з оволодіння практичними навичками "Ехокардіографія для початківців", який буде проводитися 17 вересня 2022 року.
Цільова аудиторія (відповідно до Номенклатури лікарських спеціальностей): загальна практика-сімейна медицина, кардіологія, терапія, ультразвукова діагностика, функціональна діагностика.
Кількість учасників тренінгу обмежена:  дві групи по 6 чоловік на викладача!
Учасникам буде надано доступ до тематичних відеоматералів від наших тренерів!
Голова оргкомітету заходу: Бачун Олег Степанович, к.м.н., завідувач відділенням УЗД КНП ЛОР ЛОКДЦ, експерт з УЗД при ДОЗ ЛОДА.
Тренери: Павлюк Володимир Іванович, Лозинська Наталія Василівна
Місце проведення: м.Львів, медичний центр MonoDoctor, вулиця Залізнична 7. (поблизу Залізничний вокзал)
Сертифікат 15 балів БПР після успішного складання підсумкового тестування!
Вартість участі 3500 грн (тренінг плюс відеоматеріали з доступом на три тижні).

Резюме тренерів:
Павлюк Володимир Іванович - кандидат медичних наук
Освіта:
1984—1990 Львівський державний медичний інститут, лікувальний факультет
1991—1992 Курси спеціалізації з анестезіології-реаніматології, ЛДМІ
1996—1997 Курси спеціалізації з функціональної діагностики, ЛДМІ
1997—1997 Інститут Томаса Джеферсона, Філадельфія, США, курси підвищення кваліфікації по Ехокардіографії;
Місце роботи: Березень 1996 — до теперішнього часу - Кардіолог, спеціаліст по функціональній діагностиці у Львівська обласна клінічна лікарня.
Публікації:
1. Iванiв Ю.А., Павлюк В.I., Чубучний В.М. Ультразвукове обстеження при iшемiчнiй хворобi
серця. –Львiв, 1995.– 57 с.
2. Павлюк В.I., Iванiв Ю.А., Жарiнов О.Й., та iн. Ехокардiографiчна оцiнка фракцiї викиду лiвого шлуночка у хворих з сегментарними порушеннями скоротливостi мiокарда // Український кардiологiчний журнал. – 1995. – Додаток. – С. 27–28.
3. Сучасна дiагностика порушень дiастолiчної функцiї мiокарда: методичнi рекомендацiї /Бобров В.О., Стаднюк Л.А., Павлюк В.I., та iн. – Київ, 1995. – 14 с.
4. Сучасна дiагностика та лiкування гостpого iнфаpкту мiокаpда /О.Й.Жаpiнов, Ю.А.Iванiв, В.I.Павлюк та iн. Видання друге. – Львiв, 1995. – 104 с.).
5. Артеріальна гіпертонія: сучасні діагностичні та лікувальні підходи / В.О. Бобров, О.Й.Жаpiнов, В.I.Павлюк та iн. Видання третє. – Львiв, 1998. – 96 с.
6. В. І. Павлюк / за ред. проф. О. Й. Жарінова. Практична ехокардіографія. Видавництво МС. –Львiв. – 2014. – 156 с.
7. В. І. Павлюк, Т. І. Короташ / за ред. проф. О. Й. Жарінова. Практичні аспекти черезстравохідної ехокардіографії. Видавництво МС. – Львiв. – 2017. – 234 с.
8. : Павлюк В.І., Мишаківський О.А., Войцехівська М.В., Жарінов О.Й. Індекс продуктивності – новий підхід до оцінювання систолічної функції лівого шлуночка. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2022; 27–35.

Лозинська Наталія Василівна - кандидат медичних наук

Освіта: 1989 – 1994 - Львівський державний медичний інститут, лікувальний факультет

1998 - Курси спеціалізації з функціональної діагностики, ЛДМІ

2001 - Курси спеціалізації з ультразвукової діагностики, ЛДМІ 

Травень – Червень 2009 р. - Дитяча клініка, Філадельфія, США, стажування в ЕхоКГ-лаболаторії відділення

«Серце плода».

Місце роботи - 2006 – до тепер - Лікар ультразвукової та функціональної діагностики, НДУЦ «Сімекс-Соно»,

2008 – до тепер - Ассистент кафедри променевої діагностики ФПДО ЛНМУ ім. Д. Гальцького

автор більше 30 публікацій, останні:

- Іванів Ю.А., Лозинська Н.В. Ультразвукова діагностика і моніторинг нерегулярного ритмусерця плода. // AML (Acta Medica Leopoliensia ), 2019. Том 25, № 1. С. 23-30.

-  Н.В.Лозинська. Ультразвукова діагностика розладів серцевого ритму у плода і оцінка їхнього впливу на гемодинаміку. Автореферат. 2019.

-Н.В.Лозинська. Ультразвукова діагностика розладів серцевого ритму у плода і оцінка їхнього впливу на гемодинаміку. Дисертація. 2019.

-Методичної рекомендації “Ультразвукова діагностика, клінічне значення та спостереження за аритміями плода”, Ю.А. Іванів Н.В. Лозинська, 52 ст.

-Ю.А.Іванів, Н.В.Лозинська. Рідкісні випадки ізольованої патології правого шлуночка// В кн. Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск VІІІ. – 2020. – С. 36 - 39. Н.В.Лозинська, Ю.А.Іванів. 

 -Розщеплення передньої стулки як рідкісна причина вродженої недостатності мітрального клапана. // В кн. Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск ІХ. – 2021. – С. 66 - 69

- Ю.А.Іванів, Н.В.Лозинська. Додаткові мітрально-клапанні тканини. // В кн. Хвороби- сирітки в кардіології. Випуск ІХ. – 2021. – С. 62 - 66

УКР
РУС