АРХІВ КУРСУ
План курсу «Ехокардіографія плоду: ехограми і перинатальні наслідки»23 червня, СУБОТА

8.30-09.00 - Реєстрація

ДІАГНОСТИКА НОРМИ

 • Про кровообіг до і після народження - простими словам
 • Нормальна УЗ анатомії серця плоду, протоколи ехокардіографії
Міжнародні стандарти фетального кардіального скринінгу, рекомендації
ISUOG

Стандартні і додаткові перерізи і режими (верхнє середостіння,
коронарний кровотік, вени)

Кава-перерва

ДІАГНОСТИКА ПАТОЛОГІЇ
 • Про статистику діагностики вроджених вад серця(ВВС)  до і після народження і про проблеми антенатальної діагностики ВВС
 • Класифікації вроджених аномалій серця і судин:
  - згідно термінів постнатальної клінічної маніфестації
  - згідно клінічної постнатальної симптоматики
  - згідно природного клінічного постнатального перебігу
  - згідно антенатальної ехографічної картини
  - великі дефекти і малі аномалії
ОБІД

Діагностика вроджених вад серця  - частина перша: 
 • Ехографічні зображення і перинатальні наслідки гіпопластичного синдрому лівих відділів серця та гіпопластичного синдрому правих відділів серця
 • Аномалії виходу головних артерій :транспозиція магістральних судин, подвійний вихід головних артерій із правого шлуночка, тетрада Фалло, спільний артеріальний стовбур, дефект міжшлуночкової перетинки
 • Єдиний шлуночок
 • Дефект міжпередсердної перетинки
 • Спільний атріовентрикулярний канал

24 червня, НЕДІЛЯ

Діагностика вроджених вад серця  - частина друга:
 • Аномалія Єбштейна і дисплазія трикуспідального клапана
 • Аортальні стенози критичні і некритичні
 • Гіпоплазія і коарктація аорти
 • Аномалія дуги аорти:перервана дуга, правостороння дуга і судинні кільця
Кава-перерва
 • Аберрантні судини середостіння
 • Клапанні аномалії легеневої артерії:стенози критичні і некритичні, атрезія легеневої артерії, синдром відсутності пульмонального клапана
 • Фіброеластоз
 • Пухлини серця
 • Гідроперикард та інші аномалії перикарда
 • Міокардіопатії первинні і вторинні
ОБІД

Деякі рідкісні та складні для діагностики фетальні кардіальні аномалії:
 • Кардіоспленальні (гетеротаксичні) синдроми
 • Аномалії легеневого і системного венозного повернення:
  - аорто-легеневе вікно
  - передчасне закриття фетальних комунікацій
 • Фетальні аритмії: антенатальная діагностика і постнатальні результати
 • Cиндром водянки плоду
Закінчення курсу. Видача сертифікатів.

УКР
РУС